Thisted Ro- og Kajakklub

Aktivitetsudvalg

Standerhejsning

Roudvalg/Kirsten Dahl
Mobil: 40 27 05 06

Turplanlægning

Tommy Horn Kragh
Mobil: 30 11 27 72

Ny hjemmeside

Kenneth Kim Nielsen
Mobil: 26 20 96 14

Josef Slot
Mobil: 40 27 45 70

Henning Ochs
Mobil: 93 99 98 84

Standerstrygning

Ole Andersen
Mobil: 30 25 97 34

Else Vestergaard
Mobil: 21 68 26 78

Vinterfest

Berit Raldin
Mobil: 50 54 73 52

Gudrun Birk Eriksen
Mobil: 27 36 43 02

Vild på vand

Henning Ochs
Mobil: 93 99 98 84

Vild på vand

Kirsten Ribberholt Justesen
Mobil: 61 77 28 03

Teater

Kai Vie Christensen
Mobil: 97 92 10 99