Thisted Ro- og Kajakklub

Rotider og rovagt

Ved hver af de nedennævnte tider har klubben en rovagt tilstede.

Rovagten er en sikkerhedforanstaltning.

Fra standerhejsning til 1. september har vi følgende faste rotider:

Tirsdag kl. 9:00: Roning for øvede kajakroere. Kl. 18:30: Roning for øvede kajakroere. 19:00 Ro-instruktion for roere.

Onsdag kl. 18:30: Roning for øvede.  Nye kajakroere kan prøve en kajak.

Torsdag kl. 18:30: Roning for øvede (både kajak og inrigger)

Tillige fra 16. april til 10. september: Morgenroning kl. 6:30 alle hverdage (mandag til fredag). Henvendelse herom til morgenroning@trkk.dk

Hele september

Samme plan som ovenfor, men vi ror fra kl. 18:00 i stedet for 18:30

Fra 1. oktober til standerstrygning

Roning aftales på Facebook – den lukkede side for Thisted Ro- og Kajakklub.

Fra standerstrygning til standerhejsning

Roning i kajak og robåde aftales på Facebook – den lukkede side.