Thisted Ro- og Kajakklub

Klubbens historie

1904
Thisted Roklub startes. Klubben lå dengang på Dragsbækvej og havde 15 medlemmer fra starten. Der blev købt 2 både fra Nyborg Roklub. Bådhuset var dengang et skur, klubben havde fået af havneudvalget i Thisted.

1922
Bådhuset blev udvidet med tårnet. Tårnet er i dag placeret i Skyum Bjerge.

1926
Indtil 1926 var det kun mænd, der var med i klubben. På det tidspunkt ønskede damerne også at være med, og ved en ekstraordinær generalforsamling 7. april 1926 blev det besluttet, at damerne også var velkomne i Thisted Roklub.

1935
Der blev bygget et bådhus af sten (i dag Skyttehuset). Damerne fik også deres egen roklub og bådhus, der kom til at ligge ved ”Thykjærs Have” (Strandsiden). Tårnet blev siden flyttet til Skyum Bjerge, hvor det blev rammen for klubbens sommerhus.
1949
Det blev besluttet, at det skulle gå en vej fra Dragsbæk og til havnen. Det ville skabe store problemer for Thisted Roklub mht. at få bådene ud i vandet. Der blev forhandlet med kommunen om løsninger, hvilken førte til, at man flyttede roklubben dertil, hvor den ligger i dag.
1968
Damerne søger om sammenslutning af de to roklubber. Det blev en realitet, efter der var blevet om- og tilbygget, for damerne skulle have deres egen bade- og omklædningsrum.
1985
TR-Klubben (støtteklub) blev stiftet og skulle være en støtteklub for Thisted Roklub. TR-klubben var en walkie talkie klub, hvor man spillede bankospil over walkie talkie. Siden støttede TR-Klubben med økonomiske midler til Thisted Roklub. Klubben blev nedlagt i 2011.
1988
Thisted Roklub køber den tidligere kolonnechefbolig af Civilforsvarstyrelsen. Den får navnet ”Guvernørboligen”. Den bliver i dag brugt af klubben til motionsaktiviteter.
2002
Thisted Roklub besluttede at tage kajaksporten ind i klubben.
Der har siden været stor interesse for denne sportsgren.
2004
Klubben kunne fejre 100-års jubilæum. I forbindelse med 100-års jubilæet blev der udgivet en jubilæumsbog. Den kan downloades herfra (filen er temmelig stor, så det kan godt tage noget tid at downloade den).
2007
Det blev besluttet at kalde klubben for "Thisted Ro- og Kajakklub”.
2014
Garagen i roklubben blev ombygget til et kajakhotel med plads til 36 kajakker.
2016
Roklubben solgte sommerhuset i Skyum, som klubben havde haft siden 1935.
2017
Klubben blev udvidet med endnu en vandsport - SUP-boards. Klubben fik Thisted Forsikrings "Lokalprisen" til køb af 4 SUP-boards og har siden købt flere boards.
2017
Klubben fik en større donation af Velux fonden - og fik købt en ny 2-årers glasfiber inrigger.
2017
Der blev igen lavet en støtteklub til Thisted Ro- og Kajakklub, i anledning af at klubben fik lavet et kajakkort over Limfjorden med tilhørende hjemmeside (www.kajaklimfjord.dk). Støtteklubbens formål er at støtte roklubben med materiel.
2021
Klubbens badefaciliteter blev renoveret/ombygget gennemgribende.